Импресум

Данни за контакт и идентификация:


DE & BG DiCHT GmbH
представлявано от управителя Жулиен Тодоров
Poststraße 28
31688 Nienstädt
Deutschland
Тел.: 057249585616
Факс: 057243999765
E-Mail: info@de-bg-dicht.de
ИН по ДДС.: DE327959476
вписано в Търговския регистър на Amtsgericht Stadthagen
с рег. номер в Търговския регистър HRB 201679

Алтернативно разрешаване на спорове:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (платформа ОРС), достъпна на  
https://ec.europa.eu/odr.

Членуваме в инициативата "FairCommerce" от 14 април 2019 г.
Можете да намерите повече информация за това на   www.haendlerbund.de/faircommerce.