fensterband

FAB 1500 син уплътнителна лента за прозорци


Свързващата лента за прозорци FAB 1500 синя. Използва се в метални конструкции и зимни градини. Адхезивната технология позволява високо ниво на гъвкавост при обработка на уплътнителната лента. Продуктите със стойност на SD >1500 m се определят като непроницаеми, продуктите със стойност на SD от <0,5 m се считат за пропускливи. Продуктите в междинния диапазон се определят като дифузия.

Още едно невероятно предложение за супер уплътняване:
Филтър
Лентата за прозорци FAB 1500, синя, 1500 1 SK 25 m
широчина : 70 mm
Лентата за свързване на прозорци FAB 1500, синя, 1 SK 25 m е непропускливо за водни пари мостово съединение на фугата между прозорец, врата и зидария. Използва се и в метални конструкции и конструкции за зимни градини. Технологията на залепване позволява висока гъвкавост при прилагането на уплътнителната лента. Продукти със стойност на SD >1500 m се определят като непропускливи, а продукти със стойност на SD <0,5 m се считат за пропускливи. Продуктите в междинния диапазон се определят като дифузионни.

Съдържание: 25 m (0,97 лв.* / 1 m)

24,21 лв.*
Лентата за прозорци FAB 1500, синя, VF-W, 25 м
широчина : 70 mm
Лентата за свързване на прозорци FAB 1500, синя, VF-W, 25 м е непропускливо за водни пари мостово съединение на фугата между прозорец, врата и зидария. Използва се и в метални конструкции и конструкции за зимни градини. Технологията на залепване позволява висока гъвкавост при прилагането на уплътнителната лента. Продукти със стойност на SD >1500 m се определят като непропускливи, а продукти със стойност на SD <0,5 m се считат за пропускливи. Продуктите в междинния диапазон се определят като дифузионни.

Съдържание: 25 m (1,71 лв.* / 1 m)

Варианти от 39,00 лв.*
42,83 лв.*
Лентата за прозорци FAB 1500, синя, пълнослойна. SK, 25m
широчина : 150 mm
Лентата за свързване на прозорци FAB 1500, синя, пълен фл. SK, 25 m е непропускливото за водни пари премостване на фугата между прозореца, вратата и зидарията. Използва се и в метални конструкции и конструкции за зимни градини. Технологията на залепване позволява висока гъвкавост при прилагането на уплътнителната лента. Продукти със стойност на SD >1500 m се определят като непропускливи, а продукти със стойност на SD <0,5 m се считат за пропускливи. Продуктите в междинния диапазон се определят като дифузионни.

Съдържание: 25 m (2,63 лв.* / 1 m)

Варианти от 28,22 лв.*
65,66 лв.*