Уплътнителна лента от клас строителни материали BG1 / BGR


Една лента за всички функционални зони във фугата за движение на прозореца:

Мулти лента 3D е нова, специално импрегнирана, предварително компресирана мултифункционална уплътнителна лента за уплътняване срещу вятър и дъжд, както и изолиране на фуги за движение на прозорците според принципа "по-плътно отвътре, отколкото отвън". Това е уплътнителна лента от клас строителни материали BG1/BGR.

Откъм стаята (вътре): херметичност съгласно DIN 18452 BG R
ÖNORM B 5320
Ниво на изолация: звукоизолация, топлоизолация
Външна страна (навън): въздухонепроницаемост и водонепроницаемост,
отворен за дифузия на пари

Филтър